Polityka plików cookies w serwisie somaster.pl

 1. Przedmiotowa polityka wyjaśnia zasady przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu w serwisie www.somaster.pl (zwanym dalej „Serwisem”) prowadzonym przez Somaster Jarosław Socharczenko z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Administratorem”).
 2. Poza danymi zawartymi w plikach cookies Serwis z automatu nie gromadzi żadnych innych danych.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, które tworzone są i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Do plików tych Serwis może uzyskiwać dostęp. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym danego użytkownika.
 4. Podmiotem, który na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu zamieszcza pliki cookies oraz może uzyskiwać do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki cookies według kryterium okresu ich przechowywania w urządzeniu końcowym dzielą się na dwa rodzaje: „sesyjne” oraz „stałe” (inaczej trwałe). Pliki cookies „sesyjne” są usuwane po wylogowaniu się ze strony internetowej, opuszczenia tej strony lub zakończeniu sesji przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” są usuwane po dłuższym okresie, tj. przez czas określony w parametrach tych plików lub przez użytkownika.
 6. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i Serwis uzyskuje do nich dostęp w celu dostosowania funkcjonalności Serwisu do wymagań i oczekiwań użytkowników. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez inne podmioty. Cele uzyskiwania dostępu do plików cookies są następujące:
  • a) dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu do wymagań i oczekiwań użytkownika, a także ułatwienia, optymalizacji korzystania przez niego ze strony internetowej, dzięki którym urządzenie końcowe użytkownika jest szybciej rozpoznawane przez Serwis lub strona internetowa jest wyświetlana w formie dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  • b) umożliwienie tworzenia statystyk wykorzystywanych przez Administratora do poprawy formy, struktury i treści Serwisu uwzględniających sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu,
  • c) zachowanie sesji zalogowanego użytkownika Serwisu ułatwiające mu korzystanie z podstron Serwisu.
 7. Serwis stosuje przykładowo następujące rodzaje plików cookies: niezbędne, zabezpieczające, funkcjonalne, wydajnościowe i reklamowe.
 8. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika lub uzyskiwanie dostępu do już przechowywanych plików w tym urządzeniu przez Serwis. Użytkownicy Serwisu mogą jednak nie wyrazić zgody na ich przechowywanie lub uzyskiwanie do nich dostępu, w tym celu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zależnie od używanej przeglądarki możliwym jest także ustawienie szczegółowych warunków przechowywania tych plików, przykładowo zablokowanie dostępu do określonych plików cookies, usunięcie pojedynczych plików, informowanie o ich zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje dotyczące sposobu określania warunków przechowywania tych plików są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarki, np. dla przeglądarki Internet Explorer na stronie internetowej www.windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie, dla przeglądarki Mozilla Firefox na stronie internetowaej www.mozilla.org/pl/firefox/.
 9. Administrator informuje, iż brak zgody na wykorzystywanie plików cookies lub inne ograniczenia w stosowaniu tych plików mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonalności Serwisu, w szczególności niektóre funkcjonalności mogą przestać działać lub działać niepoprawnie. W celu zabezpieczenia się przed wszelkimi nieprawidłowościami funkcjonalności Serwisu zaleca się wyrażanie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w zakładce pasku narzędzi „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.